ПРО АЮФР

Мета та основні напрямки діяльності

Метою та основними напрямками діяльності Асоціації юристів фондового ринку (АЮФР) є сприяння формуванню та розвитку високоліквідного, цілісного, прозорого справедливого та ефективного ринку цінних паперів в Україні, інтегрованого у світові фондові та фінансові ринки, підвищення професійного престижу працівників суб’єктів фінансового ринку, розвитку і підтримки ініціативи, підприємництва та новаторства шляхом:

  • участі у законотворчій діяльності в складі робочих групах органів державної влади та управління;
  • участі у публічних та просвітницьких заходах з розвитку фінансового та фондового ринку та захисту прав інвесторів;
  • публікації наукових, навчально-методичних та науково-публіцистичних робіт.

Члени АЮФР представлені в консультативно-дорадчих та інших органах виконавчої влади та державних установ, зокрема таких як: Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України, Громадська колегія при Комітеті Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, Громадська рада при Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Громадська рада при Міністерстві фінансів України, Консультаційно-експертна рада Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, тощо.


Програми та проекти, реалізовані АЮФР останнім часом

Пропозиції та розробки АЮФР реалізовані шляхом їх впровадження в практичну діяльність та нормотворчий процес під час активної участі представників Асоціації у складі консультативно-дорадчих органів, створених при органах виконавчої влади. Зокрема, здійснено громадську експертизу понад 20 проектів законів України з питань оподаткування, фінансів, державного регулювання ринку цінних паперів, інвестиційної діяльності, корпоративного управління, пенсійної реформи, тощо.


Видавнича діяльність

АЮФР є співвидавцем журналу «Акціонерне товариство», недержавного друкованого засобу масової інформації присвяченого питанням розвитку ринку капіталів, корпоративних фінансів, корпоративного права та корпоративного управління.
©  1998 - 2024  АЮФР