ГОЛОВНА

Асоціація юристів фондового ринку - непідприємницьке громадське об`єднання, яке діє відповідно до Закону України «Про громадські об`єднання», на принципах добровільності добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу їх членів, прозорості, відкритості та публічності.


Асоціація юристів фондового ринку об`єднує громадян України - працівників професійних учасників ринку цінних паперів, фінансових, банківських та навчальних установ та організацій всіх форм власності, інших фізичних осіб з метою сприяння розвитку вітчизняного фондового ринку, захисту інвестицій та законних інтересів своїх членів.


Асоціація юристів фондового ринку у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством, своїм Статутом та внутрішніми документами.


Асоціація юристів фондового ринку є юридичною особою з дати її державної реєстрації, має рахунки в банківських установах, печатку з власним найменуванням, штампи, символику та інші реквізити.
©  1998 - 2022  АЮФР